169004142 859575541301386 2407194465477852558 n 1

ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกข้อตกลง 3 ฝ่าย ขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้อ/โคขุนศรีวิชัย

วันที่ 9 เมษายน 2564 Red Beef House อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง นายเศกสรรค์ สวนกูล  ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับมอบหมายจากนายปรีชา ชนะกิจกำจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในการเข้าร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกข้อตกลง 3 ฝ่าย ในการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้อ/โคขุนศรีวิชัย โดยมีคณะกรรมการการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้อ/โคขุนศรีวิชัย Siwichai Beef หน่วยงานจากภาครัฐที่เกี่ยวข้องและกลุ่มเกษตรกร เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยการบันทึกข้อตกลง 3 ฝ่ายในครั้งนี้ได้แก่ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย, สหกรณ์โคเนื้อศรีวิชัย(พัทลุง)จำกัด, และบริษัท ดีแอนด์แซต คอลซัลแทนท์ จำกัด เพื่อเป็นการพัฒนาและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมโคเนื้อในภาคใต้ให้สมบูรณ์