ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่อยู่ เลขที่ 288 ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 

โทรศัพท์ 0 7535 6254,0 7535 6454 โทรสาร 0 7535 6065 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.