×

คำเตือน

JFolder: :files: พาทที่ระบุไว้ ไม่มีโฟลเดอร์ พาท: [ROOT]/images/stories/news/new64/new6404300001
×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/stories/news/new64/new6404300001

27 เมษายน 2564 นายเศกสรรค์ สวนกูล ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และปศุสัตว์อำเภอเชียรใหญ่ ร่วมประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้กลุ่มงานแผนงาน/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น ระดับพื้นที่ โดยมีนายอุดมเกียรติ เกิดสม เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการในการประชุม ณ ห้องประชุมศรีปราชญ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

{gallery}stories/news/new64/new6404300001{/gallery}