ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล รายละเอียด