ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (๘ เครื่อง)
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียดดังนี้