สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมบริการทำหมันสุนัขและแมวเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  รายละเอียด

livestock 27 กต.65