ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักพนักงานผู้ช่วยสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา รายละเอียด

 

vet2