Select Language

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
WELCOME TO NAKHONSITHAMMARAT LIVESTOCK OFFICE
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 43 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


งบทดลองรายเดือน
- ประจำเดือนตุลาคม 2561
- ประจำเดือนกันยายน 2561
- ประจำเดือนสิงหาคม 2561
- ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
- ประจำเดือนมิถุนายน 2561
- ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
- ประจำเดือนเมษายน 2561
- ประจำเดือนมีนาคม 2561
- ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
- ประจำเดือนมกราคม 2561
- ประจำเดือนธันวาคม 2560
- ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
- ประจำเดือนตุลาคม 2560

ประกาศ
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช
เรื่องขายทอดตลาด
รับสมัครงาน

รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 

-ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเป็นพนักงานราชการ

-ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเป็นพนักงานราชการ

  

สภาพการเลี้ยงและวิถีการตลาดแพะเนื้อ
    เรื่อง : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออัตราการให้ลูกโดยใช้วิธีการผสมเทียมในแพะ

เจ้าของผลงาน : นายณรงค์ แก้วเฉย
อังคาร ที่ 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560
เข้าชม : 6578    จำนวนการดาวน์โหลด : 195 ครั้ง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออัตราการให้ลูกโดยใช้วิธีการผสมเทียมในแพะ
ณรงค์  แก้วเฉย1/ ณัฐชัย จุติอมรเลิศ2/ และจิตศักดิ์ เมืองเขียว3/
บทคัดย่อ
ที่มาของการศึกษา : กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการกระจายพันธุกรรมของพ่อแพะพันธุ์ดี ด้วยวิธีการผสมเทียมโดยน้ำเชื้อแช่แข็ง เพื่อปรับปรุงลักษณะทางการผลิตไปสู่ฟาร์มเกษตรกร แต่อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่ผ่านมาการผสมเทียมแพะมีประสิทธิภาพทางการสืบพันธุ์ค่อนข้างต่ำ การศึกษาครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออัตราการให้ลูกจากการผสมเทียมด้วยน้ำเชื้อแช่แข็งในแพะ
วิธีการ : ทำการผสมเทียมแม่แพะจำนวน 244 ตัว จากทั้งหมด 9 ฟาร์ม พร้อมบันทึกข้อมูล ได้แก่ ฟาร์ม ฤดูกาล สถานะของแม่แพะ พันธุ์พ่อแพะการเป็นสัด คะแนนความสมบูรณ์ของร่างกายแม่แพะ ลักษณะของเมือกขณะทำการผสมเทียม ระดับความลึกในการสอดปืนฉีดน้ำเชื้อเข้าไปในช่องคลอด ปีที่ทำการผสมเทียม ติดตามลูกเกิด และวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้การถดถอยโลจิสติก (Logistic regression) เพื่อศึกษาผลต่ออัตราการให้ลูกจากการผสมเทียมด้วยน้ำเชื้อแช่แข็ง
ผล : ผลการศึกษา พบว่า ค่าเฉลี่ยของอัตราการให้ลูกจากการผสมเทียมด้วยน้ำเชื้อ
แช่แข็ง เท่ากับ 54.92 เปอร์เซ็นต์ (แม่แพะคลอดลูกจำนวน 134 ตัว) จากการวิเคราะห์ด้วยการถดถอยโลจิสติก พบว่า ปัจจัยทางด้านคะแนนความสมบูรณ์ของร่างกายแม่แพะมีผลต่ออัตราการให้ลูก พบว่า แม่แพะที่มีคะแนนความสมบูรณ์ของร่างกายในขณะทำการผสมเทียม เท่ากับ 4 มีอัตราการให้ลูก (30.43 เปอร์เซ็นต์) ต่ำกว่าแม่แพะที่มีคะแนนความสมบูรณ์ของร่างกายเท่ากับ 3 (57.55 เปอร์เซ็นต์) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05, odd ratio = 0.174) สำหรับแม่แพะที่มีคะแนนความสมบูรณ์ของร่างกายเท่ากับ 2 มีอัตราการให้ลูก (57.32 เปอร์เซ็นต์) ไม่แตกต่างจากแม่แพะที่มีคะแนนความสมบูรณ์ของร่างกายเท่ากับ 3 (p>0.05, odd ratio = 0.658) ในขณะที่ปัจจัยอื่นๆ ได้แก่ ปี ฤดูกาล ฟาร์ม สถานะของแม่แพะ การเป็นสัด ลักษณะของเมือก ระดับความลึกในการสอดปืนฉีดน้ำเชื้อเข้าช่องคลอด ขณะทำการผสมเทียม และพันธุ์ของพ่อแพะผลิตน้ำเชื้อแช่แข็ง ไม่มีอิทธิพลต่ออัตราการให้ลูก (p>0.05)
สรุป : ผลจากการศึกษาครั้งนี้สรุปได้ว่าสภาพร่างกายของแม่แพะขณะทำการผสมเทียมด้วยน้ำเชื้อแช่แข็งมีผลต่ออัตราการให้ลูก
 
 
 
 
 
 
คำสำคัญ : คะแนนความสมบูรณ์ของร่างกาย อัตราการให้ลูก น้ำเชื้อแช่แข็ง แพะ
---------------------------------------------------
ทะเบียนวิชาการที่ : 60(2)-0216(8)-088
1/สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
2/ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
3/ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
<<รายละเอียด>>

ดาวน์โหลด   ( บทคัดย่อ) 

สภาพการเลี้ยงและวิถีการตลาดแพะเนื้อ 5 อันดับล่าสุด

      ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออัตราการให้ลูกโดยใช้วิธีการผสมเทียมในแพะ 24/ต.ค../2560
      การพัฒนาการเลี้ยงแพะแบบพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนโดยกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน 24/ต.ค../2560
      สภาพการเลี้ยงและวิถีการตลาดแพะเนื้อของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงแพะในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 27/ก.พ./2557